Realiseren

Met het realiseren van IBP geef je inhoudelijk vorm aan datgene wat je in theorie hebt beschreven in je beleidsdocumenten. De realisatie is een praktische vertaling daarvan. Hieronder geven we je een aantal handzame tips om dat gemakkelijk aan te pakken.
3. Een risico-analyse
We adviseren je jaarlijks een risico-analyse aan te laten leveren door alle scholen binnen je bestuur. Hiermee geven scholen aan in hoeverre dat zij hun zaken op orde hebben als het gaat om de naleving van het gevoerde beleid. Zo'n risico-analyse bestaat uit verschillende items, gekoppeld aan het risico op bijvoorbeeld een datalek wanneer er niet zorgvuldig mee wordt omgesprongen. 

Natuurlijk kun je zelf de inhoud van deze risico-analyse bepalen. We helpen je echter graag op weg, ook om te voorkomen dat je niets over het hoofd ziet. Je vindt hier dan ook een format van een risico-analyse van een van de besturen binnen Isomode.

4. Een handzame en heldere planning
Zowel om binnen je organisatie duidelijkheid te verschaffen over welke stappen je gaat zetten als om aan te kunnen tonen dat je 'goed op weg bent' met IBP is een heldere planning noodzakelijk. Deze maakt inzichtelijk hoe jij komt tot een gedegen beleid en waar en wanneer je hierover communiceert.

Binnen Isomode nam stichting Uniek uit Raamsdonksveer het voortouw om een voorbeeld-planning te maken welke je voor je eigen organisatie kunt aanpassen en gebruiken. Je vindt deze planning hier.
Terug
Print