Aanpak IBP

Van alle (onderwijs)instanties wordt verwacht dat zij, nog meer dan voorheen, focus hebben op veiligheid, beveiliging van gegevens en privacy. Als verzamelterm gebruiken we daar IBP voor, wat staat voor InformatieBeveiliging en Privacy.
Isomode heeft nadrukkelijk de ambitie om binnen dit thema een steunpunt te zijn en faciliteert op haar website een bron aan kennis en handzame documentatie die je nagenoeg direct kunt inzetten in jouw onderwijspraktijk. Daarnaast geven we je tips die je niet op de formele inlichtingspagina's van de Autoriteit Persoonsgegevens ziet. Wat wordt concreet van jou als onderwijsorganisatie verwacht? Je kunt het terugvinden op de pagina's 'Organiseren', 'Realiseren' en 'Communiceren'.

Daarbij geeft Isomode je graag handvatten om dit te kunnen doen. Niet alleen maar links naar Kennisnet en andere hulpinstanties, maar ook heel concrete materialen van stichtingen die onder Isomode vallen en graag bereid zijn om collega-besturen te helpen. Je vindt ze onder de pagina's 'Organiseren', 'Realiseren' en 'Communiceren', welke je hiernaast kunt vinden.
Terug
Print