intro

Informatica Steunpunt voor het Onderwijs in de regio Moerdijk, Oosterhout, Drimmelen en Etten-Leur

 
<< Good practices bundelen en verspreiden >>

ISOMODE is een netwerk van specialisten dat door samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van ICT de doelgroep gaat ondersteunen, informeren en enthousiasmeren. ISOMODE wil in eerste instantie het ICT steunpunt zijn voor zowel het gewone als het speciale basisonderwijs in West en Midden Brabant.
 
Bovenstaande tekst is vanaf 2000 de levensader van Isomode geweest. Na intensieve evaluatie is de groep nu klaar voor een nieuwe koers. Meer adviserend naar de regio én meer diepgang op specifieke landelijke actuele thema's zoals privacy. En vooral die twee koppelen : vanuit een professionele lezing/presentatie komen tot een advies paper voor de regio.
 
Missie:
ICT kenniscreatie d.m.v. deskundigheid te concentreren en te delen, waardoor niet iedereen afzonderlijk naar 'dezelfde' oplossingen hoeven te zoeken. Door deskundigheid te concentreren, ontstaat een kennisplek waar de deelnemers in ruime mate van kunnen profiteren.
 
 
Doelstelling:
Gezamenlijke professionaliteitsontwikkeling; kennis met elkaar delen door bundelen en verspreiden.
Wij willen de deelnemers een platform van gelijkgestemden bieden, waar men kennis en problemen kan delen en oplossen. Daar waar men op lokaal niveau een eenling is, vindt men hier een klankbord, spiegel en collega. Gezamenlijke professionaliteitsontwikkeling is dan ook krachtiger. Maar zeker ook samen de regio ondersteunen met een weloverwogen (ongevraagd) advies.
 
 
Terug
Print